Dostupnost služeb

Aktuální dostupnost našich služeb

Dostupnost proměřujeme z několika na sobě nezávislých serverů.

Při dostupnosti netestujeme pouze odezvu, ale také odpověď na důležitých portech.

Naše služby běží ve dvou nezávislých lokalitách